Přijímací řízení

Přijímací řízení se v souladu s § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, koná dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole je správním řízením, které se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

A) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 ředitelka školy rozhodla (Rozhodnutí.pdf 187 kB) o konání talentové zkoušky v oborech:

     82-41-M/01      Užitá malba

     82-41-M/04      Průmyslový design

     82-41-M/13      Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

     82-51-L/13       Uměleckořemeslné zpracování skla   

Přijímací řízení: http://www.zkola.cz

Oborů vzdělání s talentovou zkouškou se netýká pilotní ověřování přijímacího řízení s jednotnými testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace.

První kolo talentových zkoušek je stanoveno v

1. termínu na úterý    3. ledna 2017

2. termínu na středu    4. ledna 2017

Druhé kolo talentových zkoušek je stanoveno v

1. termínu na čtvrtek 16. března 2017  (Rozhodnutí.pdf 282 kB)

Třetí kolo talentových zkoušek je stanoveno v

1. termínu na středu 26. dubna 2017  (Rozhodnutí.pdf 282 kB)

Čtvrté kolo talentových zkoušek je stanoveno v

1. termínu na úterý 20. června 2017  (Rozhodnutí.pdf 324 kB)

Páté kolo talentových zkoušek je stanoveno v

1. termínu na úterý 29. srpna 2017  

 

Uzávěrka přihlášek:

talentové zkoušky 1. kolo      30. 11. 2016

talentové zkoušky 2. kolo      7. 3. 2017  

talentové zkoušky 3. kolo      18. 4. 2017

talentové zkoušky 4. kolo      8. 6. 2017

talentové zkoušky 5. kolo      15. 8. 2017

 

B) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 ředitelka školy rozhodla (Rozhodnutí.pdf 186 kB) o nekonání přijímací zkoušky v oboru:

     28-58-H/01      Sklář - výrobce a zušlěchťovatel skla

První kolo přijímacího řízení je stanoveno na pondělí 24. dubna 2017

Druhé kolo přijímacího řízení je stanoveno na úterý 20. června 2017

Třetí kolo přijímacího řízení je stanoveno na pondělí 25.září 2017  (Rozhodnutí.pdf 252 kB)

 

Uzávěrka přihlášek:

1. kolo 1.3. 2017

2. kolo 8.6. 2017

3.kolo 15.9.2017

 

Formuláře přihlášek ke stažení :(zdroj www.msmt.cz):

 

Kdo může na naší škole studovat?

Na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí může studovat každý, kdo má rád tvořivou práci a disponuje výtvarným talentem, každý, kdo rád rozvíjí svou fantazii a chce přetvářet takový materiál, jakým je sklo. Proto považujeme za hlavní předpoklad studia na naší škole tvůrčí přístup k materiálu.

Co lze na naší škole studovat?

viz. přehled oborů

Jak nejlépe zvládnout talentové zkoušky a pohovor?

Dobrým krokem k úspěšnému zvládnutí talentových zkoušek je absolvování ZUŠ nebo výtvarných kroužků. Možností je však také absolvování přípravného kurzu k talentovým zkouškám, který probíhá na naší škole vždy od září do prosince, nebo konzultace u našich učitelů výtvarné přípravy.

Jediná překážka na naší škole?

Překážku ve studiu představují onemocnění jako např. astma, atopický ekzém, kožní alergie, epilepsie, která jsou překážkou ve zdravotní způsobilosti.

Na kterých vysokých školách studují naši absolventi?

 • AVU Praha
 • VŠUP Praha
 • FAVU Brno
 • IpUS Ostrava
 • FUUD Ústí nad Labem
 • UTB Zlín
 • VŠCHT Praha
 • VŠVU Bratislava
 • Pedagogické (i filozofické) fakulty v celé ČR
 • Vysoké školy uměleckého zaměření v zahraničí (UK Bratislava)
 • Vyšší odborné školy uměleckého zaměření

Uplatnění nacházejí

viz. uplatnění absolventa