VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – ČÍSLO ZAKÁZKY VZ/2017/IVA/01

V rámci realizace projektu Rozvoj vzdelávacej infraštruktúty Bielokarpatskej sklárskej základne  v programu Interreg V-A SK –CZ (reg. číslo žádosti NFP304010C847), vyhlašuje Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku  malého rozsahu "Upgrade stávající dvoupánvové bezgradientové pece a dodávka pojízdné mobilní pece"

Datum zveřejnění: 24. 8. 2017

Datum ukončení: 5. 9. 2017 ve 14:00 hod.

Předmět zakázky: Upgrade stávající dvoupánvové bezgradientové pece a dodávka pojízdné mobilní pece.

 

Bližší specifikace uvedena v samostatné zadávací dokumentaci.

Výzva - Výzva k podaní nabídky (.pdf)

Příloha č.1 - Specifikace předmětu zakázky (.pdf)

Příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (.docx)

Příloha č.3 - Krycí list nabídky (.docx)

Příloha č.4 - Obchodní podmínky (.pdf)