Pedagogický sbor

Jméno:
(podtržení = odkaz na e-mail)
Vyučovaný předmět:
Mgr. Bilová Jana dějiny výtvarné kultury, písmo
Mgr. Blinková Kateřina český jazyk a literatura, knihovnice
Mgr. Budayová Dana český jazyk a literatura, výchovné poradenství
MgA. Divín Josef navrhování, výtvarná příprava, tvaroznalství
MgA. Dobiás Filip učitel praktického vyučování - průmyslový design
Dorňák Jiří, ak. sochař navrhování, počítačová grafika
BcA.Galia Ondřej odborný výcvik - broušení, počítačová grafika, multimediální technologie
Bc. Hofmannová Kateřina učitel praktického vyučování - užitá malba, technologie
Ing. Hrdina Josef technologie - průmyslový design, konstrukce
MgA. Janušová Viera výtvarná příprava, učitel praktického vyučování - průmyslový design, písmo
Mgr. Kolčeva Krasimira anglický jazyk 
PhDr. Kořenková Dana tělesná výchova, ekonomika, občanská nauka
MgA. Kostková Nikola figurální kreslení, technologie, tvaroznalství, výtvarná příprava
Ing. Kuběnová Jarmila

informační a komunikační technologie, počítačová grafika, ekonomika

MgA. Liebelová Gabriela výtvarná příprava, učitel praktického vyučování - průmyslový design, technologie, technické kreslení
MgA. Mazáč Petr učitel praktického vyučování - průmyslový design, navrhování, modelování, výtvarná příprava
Mazánková Lea asistent pedagoga
Mgr. Mikulenková Jana anglický jazyk
Michal Pavlík odborný výcvik, praktická cvičení - hutní tvarování
Ing. Petřeková Iveta matematika, fyzika, chemie, laboratorně technická cvičení
Mgr. Pivovarčík Jiří něměcký jazyk, projektové vyučování
Ing. Roška Radim technologie
Ruszová Alena učitel praktického vyučování - broušení a rytí
MgA. Jitka Skočková výtvarná příprava, navrhování
MgA. Strnadel Ondřej odborný výcvik, učitel praktické vyučování - hutní tvarování, speciální technologie
MgA. Šimurda Jaromír figurální kreslení
Ing. Jiří Tesař technologie
Volfová Daniela odborný výcvik - malba skla, učitel praktického vyučování - užitá malba, speciální technologie, výtvarná příprava, odborné kreslení, písmo
Mgr. Vozáková Markéta chemie, laboratorně technická cvičení, ekologie, občanská nauka, tělesná výchova, technologie