Pedagogický sbor

Jméno:
(podtržení = odkaz na e-mail)                                                                   
Vyučovaný předmět:
Mgr. Bilová Jana dějiny výtvarné kultury, písmo
Mgr. Blinková Kateřina český jazyk a literatura, knihovnice
Mgr. Budayová Dana český jazyk a literatura, výchovné poradenství
MgA. Divín Josef navrhování, výtvarná příprava, tvaroznalství
MgA. Dobiás Filip učitel praktického vyučování - průmyslový design
Dorňák Jiří, ak. sochař navrhování, počítačová grafika
BcA.Galia Ondřej odborný výcvik - vybrušování a zabrušování, počítačová grafika, multimediální technologie, odborné kreslení
Bc. Hajdová Kateřina asistent pedagoga
Bc. Hofmannová Kateřina učitel praktického vyučování - užitá malba, technologie, 
Ing. Hrdina Josef technologie - průmyslový design, konstrukce
MgA. Janušová Viera výtvarná příprava, učitel praktického vyučování - průmyslový design, písmo
Mgr. Kolčeva Krasimira anglický jazyk 
PhDr. Kořenková Dana

Školní metodik prevence
tělesná výchova, ekonomika, občanská nauka

MgA. Kostková Nikola figurální kreslení, technologie, tvaroznalství, výtvarná příprava, písmo
Ing. Kuběnová Jarmila

informační a komunikační technologie, počítačová grafika, ekonomika

MgA. Liebelová Gabriela výtvarná příprava, učitel praktického vyučování - průmyslový design, technologie, technické kreslení
MgA. Mazáč Petr učitel praktického vyučování - průmyslový design, navrhování, modelování, výtvarná příprava
Mazánková Lea asistent pedagoga
Mgr. Mikulenková Jana anglický jazyk
Michal Pavlík odborný výcvik, praktická cvičení - hutní tvarování
Irena Pernická odborný výcvik - malba skla
Ing. Petřeková Iveta matematika, fyzika, chemie, laboratorně technická cvičení
Mgr. Pivovarčík Jiří něměcký jazyk, projektové vyučování
Ing. Roška Radim technologie, speciální technologie
Ruszová Alena učitel praktického vyučování - broušení a rytí
MgA. Jitka Skočková výtvarná příprava, navrhování
MgA. Strnadel Ondřej odborný výcvik, učitel praktické vyučování - hutní tvarování, speciální technologie
MgA. Šimurda Jaromír figurální kreslení
Ing. Jiří Tesař technologie
Mgr. Vozáková Markéta

koordinátor EVVO
chemie, laboratorně technická cvičení, ekologie, občanská nauka, tělesná výchova, technologie