Termíny ZZ 2017

Písemná jednotná závěrečná zkouška pro obor sklář

 1.6. 2017

Praktická jednotná závěrečná zkouška pro obor sklář

 5.-7.6. 2017

Ústní jednotná závěrečná zkouška pro obor sklář

 14. - 15.6. 2017