Termíny MZ 2017 - jarní období

Termíny maturitní zkoušky 2017 - jaro

Jarní zkušební období

Akce Datum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. září 2016
Podání přihlášky řediteli 1. prosinec 2016
Ukončení klasifikace 14. dubna 2017 
Pedagogická rada  18. dubna 2017
Vydání vysvědčení  28. dubna 2017
Zadaní praktické části MZ 3. duben 2017
Realizace praktické MZ 3. duben 2017
28. dubna 2017
Písemná práce z ČLJ 11. dubna 2017
Instalace maturitních prací 10. května 2017
Obhajoby praktické části MZ  11. května 2017
 12. května 2017
Předání seznamu vybraných literárních děl 31. března 2017
Prezentace maturitních prací veřejnosti  
Didaktické testy a písemné práce společné části 2. května 2017
9. května 2017
Studijní volno žáků 15. května 2017
16. května 2017
17. května 2017
18. května 2017
19. května 2017
Ústní část MZ 22. května 2017
23. května 2017
24. května 2017
Slavnostní vyřazení absolventů . června 2017